Статті

В цьому розділі будуть розмішуватись користі утиліти, які допоможуть в роботі. • 200 - OK
 • 201 Created
 • 202 Accepted
 • 203 Provisional Information
 • 204 No Content
 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently
 • 302 Moved Temporarily
 • 303 Method
 • 304 Not Modified
 • 400 Bad Request - неправильный запрос
 • 401 Authorization Required - ошибка авторизации
 • 402 Payment Required
 • 403 Forbidden - нет доступа
 • 404 Not Found - документ не найден
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 None Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout
 • 409 Conflict
 • 410 Gone
 • 500 Internal Server Error - внутренняя ошибка скрипта
 • 501 Not Implemented
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Gateway Timeout

Інколи необхідно емулювати налаштування register_globals = On, коли для цього параметру встановлено значення Off і достатнього доступу, щоб його зміните немає. Або необхідно це робити не для всього коду, а тільки для якихось старих і/або погано написаних скриптів.

Тоді можна скористатися таким рішенням:

  foreach($_SERVER as $k=>$v) $$k=$v;
  foreach($_ENV as $k=>$v) $$k=$v;
  foreach($_FILES as $k=>$v) $$k=$v;
  foreach($_COOKIE as $k=>$v) $$k=$v;
  foreach($_POST as $k=>$v) $$k=$v;
  foreach($_GET as $k=>$v) $$k=$v;

яке можна розмістити в окремому файлі та підключати його за допомогою require_once в початку роботи скрипта.


Коментарі по темі (PHP):

Alexey Miroshko: есть хорошая функция extract ;)
Відправлено: [04.11.2008 13:20:24]